Haaste 8
Nro 17
17
sinisiipeä lensi juomatauolle kesän helteisenä päivän.

Janojuomadrinkki ei kylläkään ollut kovin perininteinen tai tavallinen.

Ruskan merkkauspissa.