52. haaste

RE-alkuinen suomenkielinen sana.

* * * *

REpaleiset REunat on tällä sienellä.